Venezia by PVII

Ære

Æresbegrepet er sentralt. I Broktak er det ikke lov å bevisst skade motstanderen. Gjør du det, taper du kampen. Du har heller ikke lov å spotte eller mobbe den du skal kjempe mot. Også dette blir belønnet med tap.

Rett og Galt

Gjennom Broktak skulle alle i samfunnet få innsikt i hva som var ansett som høvisk oppførsel i samfunnet. Både små barn og andre nykommere til egnen ble gjennom Broktaket vist i praksis hvilke mellommenneskelige regler som gjaldt. Slik måtte for eksempel nyankomne prester og misjonærer som ønsket å kristne Vikingene finne seg i å bli “testet” i Broktak før deres ord ble tatt for god fisk.