Venezia by PVII

Beslektede kampformer

Som vi var inne på har alle kulturer hatt brytingen på sitt program for fysisk fostring. Også andre steder i Europa utviklet det seg bryteformer som til forveksling likner på Broktak. Former som helt sikkert Broktak har påvirket, og blitt påvirket av. Felles for dem alle er fraværet av slag og spark, samt det at kampen er over så snart en av deltagerne er kastet på bakken.

Vi deler disse kampformene inn i tre områder: Laustak, Ryggtak og Broktak.