Venezia by PVII

Hva er Broktak?

Broktak er en kampform som har overlevd som ubrutt tradisjon helt fra 8–900 tallet. Dette gjør den til en av de eldste—kanskje den eldste?—tradisjonelle kampformen i verden! Eldre enn de mer kjente Ju Jutsu og Tai Chi. Og mye eldre enn de relativt moderne Karate, Judo, Aikido og Tae Kwon Do.

Det spesielle med Broktaket er at det ikke inneholder slag og spark (som ikke er så effektive på så nært hold), men fokuserer på kjappe vendinger og knep (eller bragder) mot beina. Ettersom avstanden mellom de kjempende er så kort, må man for å bli god i Broktak stole mindre på synet sitt og mer på sin kroppslige “intuisjon”; sin følelse for hva motstanderen kommer til å gjøre før han eller hun egentlig gjør det…

Broktak er også spesielt på grunn av sitt syn på ære. I Broktak bryter du med motstanderen; ikke mot ham. Dere utfører bragdene sammen i enighet om at den andre verken skal skades eller på annen måte henges ut som taper etter kampen.

Broktak ble utviklet i Norden av våre forfedre; Vikingene, og slo rot i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Færøyene og Island. I alle landene finner vi spor etter Broktaket fram til godt innpå 1900-tallet, men på Island er den ennå den dag i dag landets nasjonalsport og drives aktivt blant både gutter og jenter.

Også i Norge har Broktaken våknet til liv igjen etter en tids dvale. De fleste av oss har flere gamle vikingegårder i omegnen og vi har også funnet gamle figurer (som den under) i dalførene rundt Mjøsa, så vi vet at Broktak har vært en del av dagliglivet i Norge inntil tidlig 1900-tall. Og nå er den tilbake for fullt, noe dere kan få oppleve!


Figur fra Maihaugen av to gudbrandsdøler som utfører Broktak.