Venezia by PVII

Fredløs

Å være fredløs har alltid vært alvorlig i Norge. Du ble da satt utenfor samfunnet og var ubeskyttet av rettsordenen. Den fredløse mistet sin eiendom og kunne straffritt drepes av hvem som helst. Enhver som hjalp eller understøttet ham ble selv fredløs.

Vikingenes motivasjon for dette var klar: Dersom du gjennom dine handlinger hadde vist at du ikke respekterte lovene, ville heller ikke lovene respektere deg! Eller som Frostatingsloven sier det:

“Med lov skal land bygges; og ingen skal bryte loven; men den som ikke vil unne andre lov, han skal heller ikke selv nyte lov”