Venezia by PVII

Gledesdreperen

Broktek er en fredelig form for kamp. En gledens lek—med alvorlige undertoner. Ethvert forsøk på å forstyrre denne gleden ble derfor slått hardt ned på. Hadde man—gjennom håndslag—gitt hverandre Grid, var man tvunget til å bekjempe ethvert forsøk på å bryte denne Griden. Dukket det derfor opp gledesdrepere i leken, ble det alle de andre deltagernes ansvar å fjerne bråkmakeren. Det var med andre ord ikke mobbeofferets ansvar å ordne opp, men alle de andre!

Dette lyder kanskje rart i moderne øyne? I dag hører vi jo ofte om mobbesituasjoner der offeret blir skjermet og tatt ut av “leken”. For vikingene var dette dobbelt straff! Ikke bare ble du mobbet, du ble også fratatt muligheten til å være en del av gjengen rundt deg. For dem var det derfor bare en mulig løsning på problemet: Offeret ble skjermet gjennom aktiv fjerning av gledesdreperen. Enten gikk han eller hun selv, eller så ble han utstøtt. Slik ble utestengelse fra Glima en forsmak på det som ventet deg dersom du gjennom nidhandlinger ble dømt fredløs.