Venezia by PVII

Broktakets historie

Som sagt er kanskje Broktak den eldste overlevende kampform i verden i dag. Sikkert er det i alle fall at vi har skriftlige kilder som går tilbake til 8–900 tallet som forteller om Glimaens posisjon i Vikingesamfunnet. La oss se på noen av de tidlige og senere kilder som underbygger denne påstanden.

Vikingenes stridskunst

Dersom du er interessert i mer informasjon om hva Vikingene trente på og hvordan, er Lars Magnar Enoksens bok “Vikingarnas Stridskonst” å anbefale. Mer informasjon om denne finner du ved å følge denne linken.