Venezia by PVII

Mobbing

Begrepet mobbing var ikke oppfunnet i Vikingtida. Man snakket i stedet om Gledesdrepere, Nidinger og Fredløse. Uansett uttrykk var resultatet det samme: Mobbing var ikke tillatt!

Bakgrunnen var trolig praktisk betinget. Samfunnene var små, og mange av de felles oppgavene som skulle løses (jakt, fiske, forsvar, m.m.) krevde at man måtte kunne leve med og stole på sine naboer. Dermed ble den sosiale gift som mobbing er ikke bare ubehagelig, men direkte livstruende. Alvorligheten i dette ble understreket fra barnsben av—ikke minst gjennom Broktakets fokus på Grid og Nid.

Alles ansvar

Det kanskje mest interessante med måten Vikingene behandlet mobbing på, er at aktiv bekjempelse av problemet ble gjort til alles ansvar. Og det var et ansvar du ikke bare kunne ta, men et du MÅTTE ta. Hadde du først lovet Grid, hadde du intet valg: Problemet måtte løses—av deg og alle andre i gruppen. Kanskje noe å tenke på også i dag?