Venezia by PVII

Nid

Nid viser til det verste, mest æreløse, skammelige og kjeltringaktige som noe menneske kunne gjøre mot et annet. Å bryte Griden var en sikker vei til å utvise Nid. Å bevisst skade en motstander i Broktak var det samme. Utførte du Nid mot andre ble du kalt en Niding og du ble da som regel lyst fredløs eller dømt til “skogsgang” (som i dagens uttrykk “dra til skogs”). I begge tilfellerble du kastet ut fra samfunnet du var en del av, noe som kunne være en grusom straff i det karrige nord. Som fredløs eller niding var du lite verdt…

Norrønt níðingr er avledet av níð; en stor skam eller den verste form for hån og latterliggjøring. I lovene ble Níðingr brukt om en som var rammet av en fredløshetsstraff som ikke kunne sones.