Venezia by PVII

Former for Ryggtak

Nordisk ryggtak:

Siste Broktak-liknende bryteform finner vi i Leon i Spania. Lucha Leon, som den heter, har mest til felles med Glimaens ryggtak og er således den metoden som mest fokuserer på ren styrke.